Sign in
Bởi {0}
logo
Shenzhen Xiangcai Chemical Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
{0} năm
Guangdong, China
Sản Phẩm chính: Mica Bột/Bột Phản Quang/Bột Phát Sáng/Bột Đồng/Mỹ Phẩm Long Lanh Bột
Thứ tự xếp hạng2 phổ biến nhất trong Sắc tốFull customizationSample-based customizationMinor customizationDesign-based customization
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

12,30 US$ - 13,80 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Kilogram
Trả hàng dễ dàng
6,50 US$ - 10,80 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Kilogram
Trả hàng dễ dàng
5 orders
11,76 US$ - 14,89 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Kilogram
Trả hàng dễ dàng
22 orders
26,00 US$ - 73,71 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Kilogram
Trả hàng dễ dàng